Shim chêm Inox dày 0.02mm, 0902 456 316

Shim chêm Inox 0.02mm
Shim chêm Inox 0.02mm