Tấm Chêm đồng 0.05mm, 0902 456 316

Shim chêm đồng 0.05mm
Shim chêm đồng 0.05mm